Profesjonalne usługi konsultingowe

środa, lipiec 24, 2024

Doświadczenie

-

I. PROJEKTY UNIJNE I DORADZTWO EKONOMICZNE

W trakcie naszej działalności zdobyliśmy już szerokie i bogate doświadczenia wykonując m.in. takie prace jak:

1) Ponad 200  studiów wykonalności i analiz ekonomicznych sporządzonych na rzecz gmin, miast, powiatów, jednostek budżetowych, jednostek publicznych, jednostek użyteczności publicznej, dotyczących m.in. takich przedsięwzięć jak:

 • budowa lub modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody,
 • budowa i modernizacja dróg i mostów w tym obwodnic miast,
 • budowa lub modernizacja obiektów użyteczności publicznej takich jak biblioteki, szkoły, szpitale, sale gimnastyczne, sale koncertowe, boiska sportowe,
 • rozbudowa i modernizacja obiektów muzealnych,
 • budowa i modernizacja ośrodków wypoczynkowych i sportowych,
 • modernizacja sieci cieplnych i lokalnych kotłowni,
 • renowacja obiektów zabytkowych w tym zespołów pałacowych,
 • rewitalizacja obszarów miejskich,
 • rewitalizacja obszarów powojskowych,
 • budowa portów rzecznych i przystani promowych,
 • stworzenie rozległych systemów informatycznych w obiektach użyteczności publicznej, itd.
   

2) Kilkadziesiąt wniosków wykonanych dla przedsiębiorców w ramach programów przedakcesyjnych i akcesyjnych (w ramach perspektyw 2004-2006 oraz 2007-2013),

3) Kilkanaście wniosków wykonanych dla przedsiębiorców działających na rynku rolno-przetwórczym (SAPARD) oraz na terenach wiejskich (PROW),

4) Kilka programów restrukturyzacyjnych,

5) Inne opracowania o charakterze ekonomicznym.

TUTAJ  do wglądu lista opracowań sprządzonych dla sektora publicznego do roku  2007.

TUTAJ do wglądu lista opracowań sprządzonych dla sektora publicznego w latach 2008 -2013.

 

II. BADANIA I ROZWÓJ

 Posiadamy doświadczenie w zakresie kompleksowego przygotowania projektów badawczych, finansowanych ze środków UE, dotyczących np.:

 1. badań przemysłowych/prac rozwojowych – konkursy organizowane przez PARP (Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości),
 2. badań przemysłowych/prac rozwojowych – konkursy organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

 III. INNOWACJE

Posiadamy doświadczenie w zakresie kompleksowego przygotowania projektów w obszarach wysoce innowacyjnych jak np. :

 1. wdrażanie innowacyjnych produktów przez przedsiębiorców,
 2. wdrażanie innowacyjnych e-usług przez przedsiębiorców
 3. wdrażanie innowacyjnych e-usług przez podmioty sektora publicznego,

 

 IV. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

 Posiadamy doświadczenie w przygotowaniu projektów z takich obszarów jak np.:

- modernizacja systemów grzewczych z wykorzystaniem kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej,

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji wykorzystujących OZE,

- modernizacja systemów grzewczych z wykorzystaniem pomp ciepła,

- instalacja systemów wykorzystujących ogniwa fotowoltaiczne oraz generatory wiatrowe.

 KADRA

 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA