Profesjonalne usługi konsultingowe

środa, lipiec 24, 2024

O Firmie

Spółka świadczy profesjonalne usługi konsultingowe, związane z obszarem finansów, ekonomii, badań, innowacji oraz odnawialnych źródeł energii. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z programów Unii Europejskiej i innych funduszy krajowych oraz zagranicznych. Oferujemy ponadto kompleksową obsługę projektów związanych z pracami badawczymi (badania przemysłowe i prace rozwojowe), wdrażaniem wysokich innowacji oraz dotyczących odnawialnych źródeł energii. Organizujemy również specjalistyczne szkolenia skierowane do przedsiębiorców oraz jednostek sektora publicznego.

Firma funkcjonuje od listopada 2002 roku (do roku 2007 w formie firmy osoby fizycznej pod nazwą RES-PROJEKT J. Duniecki).

W minionych latach działalność firmy polegała głównie na doradztwie i przygotowaniu dokumentacji do wniosków o dotacje w ramach programów przedakcesyjnych i akcesyjnych Unii Europejskiej takich jak: PHARE, SAPARD, ZPORR, INTERREG III, SPO WKP jak też Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

Od roku 2007  opracowujemy dokumentację związaną z nowym okresem programowania na lata 2007-2013 tj. między innymi na potrzeby wniosków składanych w ramach  Regionalnych Programów Operacyjnych jak i programów krajowych (np. POIiŚ, POIG. PROW).

Od kilku lat wykonujemy również kompleksowe przygotowania dokumentacji w zakresie projektów badawczych, projektów innowacyjnych jak i przedsięwzięć związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Wykonaliśmy już kilkaset różnego rodzaju opracowań, posiadamy szeroką bazę zadowolonych klientów sektora publicznego jak i prywatnego, którzy dzięki m.in. naszej pracy pozyskali środki finansowe, zrealizowali projekty badawcze, wdrożyli innowacyjne rozwiązania czy też zmodernizowali/wybudowali systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii.

W przeciągu wielu lat działalności firma była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana.

Od września 2006 r. do kwietnia 2008 r. firma realizowała projekt własny, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, polegający na uruchomieniu działalności Regionalnego Ośrodka Wdrożeń Innowacyjnych. Projekt ten promował innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii oczyszczania ścieków i zbiorników wodnych, technologii informatycznych dla przedsiębiorców, odnawialnych źródeł energii związanych z energią słońca i geotermiczną.

 

 
ZARZĄD SPÓŁKI:
 
Jarosław Duniecki - Prezes Zarządu


NIP:  599-303-13-90
REGON: 080216634

nr KRS: 0000291467
kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN